Bun-Eolas d’Aistritheoirí Gaeilge / Basic Information for

Irish-language Translators

An Caighdeán Oifigiúil / Standardized Grammar and Spelling

• Gramadach na Gaeilge agus Litriú na Gaeilge (Oifig an tSoláthair)
• Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí (An Gúm, 1999)

Rannóg an Aistriúcháin (Tithe an Oireachtais Translation Service) have just published (July 2012) a revised edition of the Official Standard, entitled ‘Gramadach na Gaeilge –
AN CAIGHDEÁN OIFIGIÚIL Caighdean Athbhreithnithe’, which is available from Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais, Sráid Theach Laighean, Báile Átha Cliath 2 (Government Publications Office, Molesworth St., Dublin 2)

Price is €10.

Leave a Reply